Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου 2015

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

14 Φεβρουαρίου 2015
 • Τα μικρά αφεντικά: Πώς θέτουμε όρια στη συμπεριφορά των παιδιών και των μαθητών
Τα μικρά αφεντικά: Πώς θέτουμε όρια στη συμπεριφορά των παιδιών μας
Έννοια της οριοθέτησης
Οφέλη από την οριοθέτηση
Πότε ξεκινάει η οριοθέτηση
Πώς τίθενται τα όρια
Τεχνικές τροποποίησης της συμπεριφοράς
Δεξιότητες διαχείρισης προβλημάτων συμπεριφοράς
ΕπιμορφωτήςΚατερίνα Καζέλα, Δρ. Παιδαγωγικών Επιστημών, Σχολική Σύμβουλος
Σε ποιους απευθύνεταιΣε γονείς, εκπαιδευτικούς, νηπιαγωγούς, παιδαγωγούς, σε επαγγελματίες που δουλεύουν με παιδιά, φοιτητές
Ώρες συμμετοχής11:00-15:00
Κόστος συμμετοχής30 ευρώ
Εκπτώσεις20 ευρώ /φοιτητές, έκπτωση 10% στα μέλη μας, 50 ευρώ για δύο άτομα, 10% εγγραφή σε περισσότερα σεμινάρια .
Δίνονται: Σημειώσεις 
          Βιβλιογραφία
          Βεβαιώσεις

28 Φεβρουαρίου 2015
 • Η διαχείριση θυμού στα μικρά παιδιά
Ο θυμός και οι τρόποι έκφρασής του
Θυμός στην παιδική ηλικία
Γιατί τα παιδιά δείχνουν θυμό
Διαχείριση παιδικού θυμού
Εκμάθηση δεξιοτήτων επικοινωνίας
Εκμάθηση δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων
Μοντελοποίηση στρατηγικών αντιμετώπισης του θυμού
Τώρα είναι αργά το παιδί έχει θυμώσει! Τι θα κάνω;;

ΕπιμορφωτήςΚατερίνα Καζέλα, Δρ. Παιδαγωγικών Επιστημών, Σχολική Σύμβουλος
Σε ποιους απευθύνεταιΣε γονείς, εκπαιδευτικούς, παιδαγωγούς, νηπιαγωγούς,  σε επαγγελματίες που δουλεύουν με παιδιά, φοιτητές
Ώρες συμμετοχής11:00-15:00
Κόστος συμμετοχής30 ευρώ
Εκπτώσεις20 ευρώ /φοιτητές, έκπτωση 10% στα μέλη μας, 50 ευρώ για δύο άτομα, 10% εγγραφή σε περισσότερα σεμινάρια .
Δίνονται: Σημειώσεις 
          Βιβλιογραφία
          Βεβαιώσεις
  
14 Μαρτίου 2015
 • Η συναισθηματική αγωγή: μια προσέγγιση για τη συναισθηματική ανάπτυξη παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας
Συναισθημάτων αγωγή: Μια προσέγγιση για τη συναισθηματική ανάπτυξη παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας.
Τι είναι συναίσθημα;
Κατηγοριοποίηση συναισθημάτων
Συναισθηματική ανάπτυξη σε παιδιά προσχολικής ηλικίας
Παράγοντες που επηρεάζουν τη συναισθηματική ανάτπυξη
Θεωρητικές αρχές και πρακτικές για την Αναγνώριση, Έκφραση, Διαχείριση των συναισθημάτων και ενσυναίσθηση
Σχεδιασμός και παρουσίαση προγραμμάτων Συναισθηματικής αγωγής
ΕπιμορφωτήςΚατερίνα Καζέλα, Δρ. Παιδαγωγικών Επιστημών, Σχολική Σύμβουλος
Σε ποιους απευθύνεταιΣε γονείς, εκπαιδευτικούς, παιδαγωγούς, νηπιαγωγούς, , σε επαγγελματίες που δουλεύουν με παιδιά, φοιτητές
Ώρες συμμετοχής11:00-15:00
Κόστος συμμετοχής30 ευρώ
Εκπτώσεις20 ευρώ /φοιτητές, έκπτωση 10% στα μέλη μας, 50 ευρώ για δύο άτομα, 10% εγγραφή σε περισσότερα σεμινάρια .
Δίνονται: Σημειώσεις 
          Βιβλιογραφία
          Βεβαιώσεις

21 Μαρτίου 2015
 • Διαχείριση συμπεριφοράς στη σχολική τάξη: πρακτικές ιδέες για εύκολη και αποτελεσματική εφαρμογή
 • Α. Τα 10 βήματα για τη διαχείριση της συμπεριφοράς και την ανάπτυξη δεξιοτήτων αποδεκτής συμπεριφοράς (Morgan Nicola)
  1.Σχέσεις
  1. Ρουτίνα
  2. Κανόνες
  3. Ενίσχυση
  4. Ανταμοιβή
  5. Υπευθυνότητα
  6. Αντίδραση
  7. Ανακατεύθυνση
  8. Επίπληξη
  9. Αποτελέσματα
  Β. Πώς να εκπαιδεύσουμε τους γονείς στη διαχείριση της συμπεριφοράς των παιδιών τους.
  Φυσικές και Λογικές Συνέπειες
  Workshops: Επεξεργασία σεναρίων
ΕπιμορφωτήςΚατερίνα Καζέλα, Δρ. Παιδαγωγικών Επιστημών, Σχολική Σύμβουλος
Σε ποιους απευθύνεταιΣε  γονείς, εκπαιδευτικούς, παιδαγωγούς, νηπιαγωγούς,  σε επαγγελματίες που δουλεύουν με παιδιά , φοιτητές
Ώρες συμμετοχής11:00-15:00
Κόστος συμμετοχής30 ευρώ
Εκπτώσεις20 ευρώ /φοιτητές, έκπτωση 10% στα μέλη μας, 50 ευρώ για δύο άτομα, 10% εγγραφή σε περισσότερα σεμινάρια .
Δίνονται: Σημειώσεις 
          Βιβλιογραφία
          Βεβαιώσεις

Σάββατο 4 και Κυριακή 5 Απριλίου 2015
 • Βιωματικό εργαστήρι: Μια πυξίδα για τη διαμόρφωση ομάδας και την ανάπτυξη σχέσεων
Παιχνίδια γνωριμίας και εξοικείωσης με τα μέλη της ομάδας
Δραστηριότητες σύνδεσης των μελών μεταξύ τους
Δημιουργία συγκινησιακού-συναισθηματικού κλίματος για τη διαμόρφωση της ομάδας
Βιωματικές δράσεις για το χτίσιμο σχέσεων
Προγραμματισμός και Παραγωγή συλλογικού έργου-Παρουσίαση
Ανάπτυξη ταυτότητας της ομάδας και δημιουργία συμβολαίου
Ενδυνάμωση και φροντίδα της ομάδας
Διαχείριση και αξιοποίηση δυσκολιών και κρίσεων στο πλαίσιο της ομάδας
Αξιοποίηση των ρόλων στη δυναμική της ομάδας
Σύνδεση βιωματικών δράσεων με την εκπαιδευτική πρακτική
ΕπιμορφωτήςΚατερίνα Καζέλα, Δρ. Παιδαγωγικών Επιστημών, Σχολική Σύμβουλος
Σε ποιους απευθύνεταιΣε γονείς, εκπαιδευτικούς, παιδαγωγούς, , σε επαγγελματίες που δουλεύουν με παιδιά, φοιτητές
Ώρες συμμετοχήςΣάββατο 11:00-15:00Κυριακή 11:00-15:00
Κόστος συμμετοχής50 ευρώ
Εκπτώσεις40 ευρώ /φοιτητές, έκπτωση 10% στα μέλη μας, 90 ευρώ για δύο άτομα, 10% εγγραφή σε περισσότερα σεμινάρια .
Δίνονται: Σημειώσεις 
          Βιβλιογραφία
          Βεβαιώσεις

Σύντομο Βιογραφικό της επιμορφώτριας
Η Κατερίνα Καζέλα είναι Σχολική Σύμβουλος για Τρίτη συνεχή θητεία στην 56ηΠεριφέρεια Προσχολικής Αγωγής Αττικής. Έχει σπουδάσει Νηπιαγωγός στην Κύπρο και έχει εκπονήσει διδακτορική διατριβή στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. ΄Εχει διδάξει με σύμβαση Π.Δ. 407/80 στο Π.Τ.Π.Ε. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζουν στα ζητήματα της διδακτικής μεθοδολογίας με έμφαση στη δημιουργία κατάλληλων αναπτυξιακών περιβαλλόντων που βασίζονται στις αρχές της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας και μάθησης, διδακτικής των Φ.Ε., καθώς και στην πειραματική εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων στην προσχολική εκπαίδευση. Έχει συμμετάσχει ως εισηγήτρια σε συνέδρια, ημερίδες, σεμινάρια και διαθέτει πλούσιο επιμορφωτικό έργο σε δημόσιους και άλλους επιστημονικούς φορείς. Το συγγραφικό της έργο περιλαμβάνει την έκδοση βιβλίου, συμμετοχές σε βιβλία και συλλογικούς τόμους, άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου