Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου 2015

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

14 Φεβρουαρίου 2015
 • Τα μικρά αφεντικά: Πώς θέτουμε όρια στη συμπεριφορά των παιδιών και των μαθητών
Τα μικρά αφεντικά: Πώς θέτουμε όρια στη συμπεριφορά των παιδιών μας
Έννοια της οριοθέτησης
Οφέλη από την οριοθέτηση
Πότε ξεκινάει η οριοθέτηση
Πώς τίθενται τα όρια
Τεχνικές τροποποίησης της συμπεριφοράς
Δεξιότητες διαχείρισης προβλημάτων συμπεριφοράς
ΕπιμορφωτήςΚατερίνα Καζέλα, Δρ. Παιδαγωγικών Επιστημών, Σχολική Σύμβουλος
Σε ποιους απευθύνεταιΣε γονείς, εκπαιδευτικούς, νηπιαγωγούς, παιδαγωγούς, σε επαγγελματίες που δουλεύουν με παιδιά, φοιτητές
Ώρες συμμετοχής11:00-15:00
Κόστος συμμετοχής30 ευρώ
Εκπτώσεις20 ευρώ /φοιτητές, έκπτωση 10% στα μέλη μας, 50 ευρώ για δύο άτομα, 10% εγγραφή σε περισσότερα σεμινάρια .
Δίνονται: Σημειώσεις 
          Βιβλιογραφία
          Βεβαιώσεις

28 Φεβρουαρίου 2015
 • Η διαχείριση θυμού στα μικρά παιδιά
Ο θυμός και οι τρόποι έκφρασής του
Θυμός στην παιδική ηλικία
Γιατί τα παιδιά δείχνουν θυμό
Διαχείριση παιδικού θυμού
Εκμάθηση δεξιοτήτων επικοινωνίας
Εκμάθηση δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων
Μοντελοποίηση στρατηγικών αντιμετώπισης του θυμού
Τώρα είναι αργά το παιδί έχει θυμώσει! Τι θα κάνω;;

ΕπιμορφωτήςΚατερίνα Καζέλα, Δρ. Παιδαγωγικών Επιστημών, Σχολική Σύμβουλος
Σε ποιους απευθύνεταιΣε γονείς, εκπαιδευτικούς, παιδαγωγούς, νηπιαγωγούς,  σε επαγγελματίες που δουλεύουν με παιδιά, φοιτητές
Ώρες συμμετοχής11:00-15:00
Κόστος συμμετοχής30 ευρώ
Εκπτώσεις20 ευρώ /φοιτητές, έκπτωση 10% στα μέλη μας, 50 ευρώ για δύο άτομα, 10% εγγραφή σε περισσότερα σεμινάρια .
Δίνονται: Σημειώσεις 
          Βιβλιογραφία
          Βεβαιώσεις
  
14 Μαρτίου 2015
 • Η συναισθηματική αγωγή: μια προσέγγιση για τη συναισθηματική ανάπτυξη παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας
Συναισθημάτων αγωγή: Μια προσέγγιση για τη συναισθηματική ανάπτυξη παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας.
Τι είναι συναίσθημα;
Κατηγοριοποίηση συναισθημάτων
Συναισθηματική ανάπτυξη σε παιδιά προσχολικής ηλικίας
Παράγοντες που επηρεάζουν τη συναισθηματική ανάτπυξη
Θεωρητικές αρχές και πρακτικές για την Αναγνώριση, Έκφραση, Διαχείριση των συναισθημάτων και ενσυναίσθηση
Σχεδιασμός και παρουσίαση προγραμμάτων Συναισθηματικής αγωγής
ΕπιμορφωτήςΚατερίνα Καζέλα, Δρ. Παιδαγωγικών Επιστημών, Σχολική Σύμβουλος
Σε ποιους απευθύνεταιΣε γονείς, εκπαιδευτικούς, παιδαγωγούς, νηπιαγωγούς, , σε επαγγελματίες που δουλεύουν με παιδιά, φοιτητές
Ώρες συμμετοχής11:00-15:00
Κόστος συμμετοχής30 ευρώ
Εκπτώσεις20 ευρώ /φοιτητές, έκπτωση 10% στα μέλη μας, 50 ευρώ για δύο άτομα, 10% εγγραφή σε περισσότερα σεμινάρια .
Δίνονται: Σημειώσεις 
          Βιβλιογραφία
          Βεβαιώσεις

21 Μαρτίου 2015
 • Διαχείριση συμπεριφοράς στη σχολική τάξη: πρακτικές ιδέες για εύκολη και αποτελεσματική εφαρμογή
 • Α. Τα 10 βήματα για τη διαχείριση της συμπεριφοράς και την ανάπτυξη δεξιοτήτων αποδεκτής συμπεριφοράς (Morgan Nicola)
  1.Σχέσεις
  1. Ρουτίνα
  2. Κανόνες
  3. Ενίσχυση
  4. Ανταμοιβή
  5. Υπευθυνότητα
  6. Αντίδραση
  7. Ανακατεύθυνση
  8. Επίπληξη
  9. Αποτελέσματα
  Β. Πώς να εκπαιδεύσουμε τους γονείς στη διαχείριση της συμπεριφοράς των παιδιών τους.
  Φυσικές και Λογικές Συνέπειες
  Workshops: Επεξεργασία σεναρίων
ΕπιμορφωτήςΚατερίνα Καζέλα, Δρ. Παιδαγωγικών Επιστημών, Σχολική Σύμβουλος
Σε ποιους απευθύνεταιΣε  γονείς, εκπαιδευτικούς, παιδαγωγούς, νηπιαγωγούς,  σε επαγγελματίες που δουλεύουν με παιδιά , φοιτητές
Ώρες συμμετοχής11:00-15:00
Κόστος συμμετοχής30 ευρώ
Εκπτώσεις20 ευρώ /φοιτητές, έκπτωση 10% στα μέλη μας, 50 ευρώ για δύο άτομα, 10% εγγραφή σε περισσότερα σεμινάρια .
Δίνονται: Σημειώσεις 
          Βιβλιογραφία
          Βεβαιώσεις

Σάββατο 4 και Κυριακή 5 Απριλίου 2015
 • Βιωματικό εργαστήρι: Μια πυξίδα για τη διαμόρφωση ομάδας και την ανάπτυξη σχέσεων
Παιχνίδια γνωριμίας και εξοικείωσης με τα μέλη της ομάδας
Δραστηριότητες σύνδεσης των μελών μεταξύ τους
Δημιουργία συγκινησιακού-συναισθηματικού κλίματος για τη διαμόρφωση της ομάδας
Βιωματικές δράσεις για το χτίσιμο σχέσεων
Προγραμματισμός και Παραγωγή συλλογικού έργου-Παρουσίαση
Ανάπτυξη ταυτότητας της ομάδας και δημιουργία συμβολαίου
Ενδυνάμωση και φροντίδα της ομάδας
Διαχείριση και αξιοποίηση δυσκολιών και κρίσεων στο πλαίσιο της ομάδας
Αξιοποίηση των ρόλων στη δυναμική της ομάδας
Σύνδεση βιωματικών δράσεων με την εκπαιδευτική πρακτική
ΕπιμορφωτήςΚατερίνα Καζέλα, Δρ. Παιδαγωγικών Επιστημών, Σχολική Σύμβουλος
Σε ποιους απευθύνεταιΣε γονείς, εκπαιδευτικούς, παιδαγωγούς, , σε επαγγελματίες που δουλεύουν με παιδιά, φοιτητές
Ώρες συμμετοχήςΣάββατο 11:00-15:00Κυριακή 11:00-15:00
Κόστος συμμετοχής50 ευρώ
Εκπτώσεις40 ευρώ /φοιτητές, έκπτωση 10% στα μέλη μας, 90 ευρώ για δύο άτομα, 10% εγγραφή σε περισσότερα σεμινάρια .
Δίνονται: Σημειώσεις 
          Βιβλιογραφία
          Βεβαιώσεις

Σύντομο Βιογραφικό της επιμορφώτριας
Η Κατερίνα Καζέλα είναι Σχολική Σύμβουλος για Τρίτη συνεχή θητεία στην 56ηΠεριφέρεια Προσχολικής Αγωγής Αττικής. Έχει σπουδάσει Νηπιαγωγός στην Κύπρο και έχει εκπονήσει διδακτορική διατριβή στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. ΄Εχει διδάξει με σύμβαση Π.Δ. 407/80 στο Π.Τ.Π.Ε. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζουν στα ζητήματα της διδακτικής μεθοδολογίας με έμφαση στη δημιουργία κατάλληλων αναπτυξιακών περιβαλλόντων που βασίζονται στις αρχές της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας και μάθησης, διδακτικής των Φ.Ε., καθώς και στην πειραματική εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων στην προσχολική εκπαίδευση. Έχει συμμετάσχει ως εισηγήτρια σε συνέδρια, ημερίδες, σεμινάρια και διαθέτει πλούσιο επιμορφωτικό έργο σε δημόσιους και άλλους επιστημονικούς φορείς. Το συγγραφικό της έργο περιλαμβάνει την έκδοση βιβλίου, συμμετοχές σε βιβλία και συλλογικούς τόμους, άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩς ΤΟΥ ΕΚΕΔΙΣΥ

Το ΕΚΕΔΙΣΥ ξεκινάει την εξ αποστάσεως εκπαίδευση με σεμινάρια από επιστήμονες με ιδιαίτερη γνώση, εμπειρία και κατάρτιση στο αντικείμενό τους δίνοντας  την ευκαιρία στους επιμορφούμενους να ακολουθήσουν ένα ευέλικτο πρόγραμμα από όπου και εάν βρίσκονται, με μόνο περιορισμό τη δυνατότητα πρόσβασης σε internet.
Τα εναλλακτικά προγράμματα εκπαίδευσης έγιναν επίκαιρα λόγω των αυξανόμενων  κοινωνικών και επαγγελματικών αλλαγών. Σε τομείς όπως Παιδαγωγικά, Ψυχολογία, Ειδική Αγωγή, Τέχνες-Πολιτισμός, Νέες Τεχνολογίες δίνουν τη δυνατότητα εξειδίκευσης και επικαιροποίησης γνώσεων μέσα από μη τυπικούς τρόπους εκπαίδευσης  εξίσου όμως ποιοτικούς.
Πληροφορίες:
Τα προγράμματα είναι 40 ωρών και διαρκούν 2 μήνες.
To υλικό θα δίνεται σταδιακά και θα ακολουθούν εργασίες και δραστηριότητες με μία τελική εργασία.
Υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας ψηφιακού βιβλίου με ISBN  (μοριοδότηση ως συγγραφικό έργο) στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται οι καλύτερες εργασίες.
Βεβαιώσεις παρακολούθησης δίνονται όταν κάποιος/α παρακολουθήσει όλες τις θεματικές ενότητες και παραδώσει τις εργασίες του.
Ημερομηνία έναρξης8 Μαρτίου
Κόστος συμμετοχής: 80 ευρώ
Εκπτώσεις: 70 ευρώ /φοιτητές, έκπτωση 10% στα μέλη μας, 10% με εγγραφή σε περισσότερα σεμινάρια.
Δηλώσεις συμμετοχής : Τηλέφωνο 2103250341, Email info@ekedisy.gr
Ώρες λειτουργίας Γραμματείας: Δευτέρα-Σάββατο 10:00-18:00
Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης
Τριπόδων 23, Πλάκα Αθήνα
ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΡΤΙΟΥ-ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Εφαρμογές του Διαδικτύου στη σχολική τάξη

Οι υπολογιστές είναι πλέον απαραίτητο εργαλείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Πόσο καλά όμως γνωρίζουμε οι εκπαιδευτικοί τις δυνατότητες που μας παρέχει το διαδίκτυο ώστε να κάνουμε τα μαθήματα μας περισσότερο ελκυστικά και αποτελσματικά; Στον συγκεκριμένο κύκλο σεμιναρίων θα μάθουμε πώς να αλλάξουμε τον τρόπο διδασκαλίας μας αλλά και τη μορφή των μαθημάτων μας, με απλές εφαρμογές, χωρίς να απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις Πληροφορικής. Πώς να φτίαξουμε τη δική μας ψηφιακή τάξη, εύκολα, γρήγορα και δωρεάν! Τα σεμινάρια απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων.
Διδάσκων: Μπάμπης Γεωργάκαινας, Φυσικός-MSc στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία

Διαδικτυακές Εφαρμογές και Εργαλεία στη ζωή μας

Σκοπός του προγράμματος αυτού είναι η προβολή, αξιολόγηση και αξιοποίηση των διαδικτυακών πηγών και εργαλείων με άμεση χρηστικότητα και αποετλεσματικότητα για το σύγχρονο πολίτη, καθώς και η αποφυγή των κινδύνων και επισφαλειών που σε πολλές περιπτώσεις ελλοχεύουν στον νέο αυτό ψηφιακό κόσμο. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ καθίσταται απαραίτητο, ο κάθε ενεργός πολίτης να αποκτήσει τη γνώση και τις κατευθύνσεις που θα τον βοηθήσουν να κρίνει σωστά και να αξιοποιήσει αποτελεσματικά τα εργαλεία του παγκόσμιου ιστού.
Διδάσκων: Νίκος Αμανατίδης, Εκπαιδευτικός Α’βάθμιας εκπαίδευσης, Εκπαιδευτής Ενηλίκων και Εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ

Εργαστήρι Δημιουργικής Γραφής- Ανακαλύπτοντας την απόλαυση της γραφής

Με ποιους τρόπους μπορούν να αγαπήσουν τα παιδιά το γράψιμο; Υπάρχουν τρόποι βελτίωσης των κειμένων τους ως προς τα δημιουργικά χαρακτηριστικά (πρωτοτυπία και φαντασία); Οι εκπαιδευτικοί, οι εμψυχωτές/τριες των εργαστηρίων δημιουργικής γραφής, οι γονείς, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες, αφού γνωρίσονυ τις μεθόδους και τις τεχνικές με τις οποίες δημιουργούνται τα λογοτεχνικά και μη λογοτεχνικά έργα και εξερευνήσουν τις δυνατότητες έκφρασης, στη συνέχεια θα μεταμορφωθούν οι ίδιοι σε δημιουργούς κειμένων. Ταυτόχρονα, έχοντας προσεγγίσει και υλοποιήσει ένα πλήθος διδακτικών πολυπαραδειγματικών προτάσεων, θα είναι ικανοί να σχεδιάζουν δραστηριότητες και να οργανώνουν εργαστήρια δημιουργικής γραφής για παιδιά, μέσα και έξω από το σχολείο.
Διδάσκων: Δρ.Στάυρος Γρόσδος, Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε.- Διδάκτορας Δημιουργικής Γραφής στην Εκπαίδευση

Πώς να αγαπήσω το βιβλίο

Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή μιας ολοκληρωμένης παιδαγωγικής διαδικασίας για την καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας και τη μετατροπή του βιβλίου από πηγή μάθησης σε πηγή ουσιαστικής ψυχαγωγίας. Παράλληλα, συμβάλλει στην ανάπτυξη συνεργατικών σχέσεων μεταξύ μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων του ίδιου αλλά και άλλων σχολείων.
Διδάσκουσα: Χαρούλα Τερζητάνου, Εκπαιδευτικός- Υπ. Πολιτιστικών Θεμάτων Α’βάθμιας Εκπαίδευσης

Η φωτογραφία ως πολύτιμο εργαλείο στην εκπαιδευτική πράξη

Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή όλων των απαραίτητων πληροφοριών για τον εμπλουτισμό της εκπαιδευτικής πράξης με ένα μέσο, που κατακλύζει την καθημερινότητα μας και είναι πολύ οικείο στα παιδιά. Μέσα από την περιγραφή απλών κανόνων κωδικοποίησης και αποκωδικοποίησης της φωτογραφίας, την ανάπτυξη των σταδίων της παιδαγωγικής προσέγγισης και την παράθεση ποικίλων δραστηριοτήτων, οι εκπαιδευτικοί θα κατανοήσουν, ότι δεν απαιτείται να κατέχουν επαγγελματικές εξειδικευμένες γνώσεις φωτογραφίας για να τη χρησιμοποιήσουν ως εκπαιδευτικό εργαλείο, καθιστώντας την εκπαιδευτική πράξη πιο ελκυστική, δημιουργική και αποτελεσματική.
Διδάσκουσα: Χαρούλα Τερζητάνου, Εκπαιδευτικός- Υπ. Πολιτιστικών Θεμάτων Α’βάθμιας Εκπαίδευσης

Δημιουργία Εκπαιδευτικών σεναρίων για τα Μαθηματικά με χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία

Η διαδικασία δημιουργίας εκπαιδευτικών σεναρίων για τα Μαθηματικά με χρήση των ΤΠΕ περιλαμβάνει αρχικά την εκπαίδευση στον εμπλουτισμό της υπάρχουσας ύλης με την παροχή κατάλληλου μαθησιακού υλικού (π.χ. εικόνες, βίντεο, αλληλεπιδραστικά εργαλεία κλπ.) και τη σταδιακή δημιουργία ολοκληρωμένων σεναρίων, δηλαδή την πλήρη καταγραφή μιας διδακτικής πρότασης σε όλα της τα μέρη, από την ταυτότητα του δημιουργού μέχρι τη λεπτομερή περιγραφή της. Θα περιέχεται ο σχεδιασμός του σεναρίου και η πορεία υλοποίησής του. Οι εκπαιδευόμενοι αναμένεται να εμπλακούν τόσο στα στάδια της δημιουργίας, όσο και στην εφαρμογή του στην τάξη (όπου αυτό είναι εφικτό), ώστε να παρουσιάζονται τα αποτελέσματα και συμπεράσματα.
Διδάσκουσα: Δρ. Όλγα Κασσώτη, Επιμορφώτρια Ενηλίκων (ΝΤ, Διδακτική των Μαθηματικών)

Δημιουργία Τεχνολογικά Εμπλουτισμένου Μαθησιακού Περιβάλλοντος (ΤΕΜΠ) με ανασχεδιασμό/επανοργάνωση της τάξης

Ο εξοπλισμός της σύγχρονης σχολικής τάξης με εργαλεία Νέας Τεχνολογίας απαιτεί ανασχεδιασμό/ επανοργάνωση της τάξης. Θα παρουσιαστούν οι αρχές δημιουργίας και λειτουεγίας ενός τέοιου περιβάλλοντος και τρόποι αξιοποίησης αυτού του νέου ΤΕΜΠ, δηλαδή η παιδαγωγική επανοργάνωση της μαθησιακής διαδικασίας, η οποία περιλαμβάνει οργάνωση της ύλης σε ενότητες μαθημάτων, δημιουργία σεναρίων και στήριξή τους με το απαράιτητο χειραπτικό και ψηφιακό υλικό και τέλος, εκχώρηση σημαντικού μέρους της μαθησιακής ευθύνης στους μαθητές (ανακαλυπτική/κατασκευαστική μάθηση).
Διδάσκουσα: Δρ. Όλγα Κασσώτη, Επιμορφώτρια Ενηλίκων (ΝΤ, Διδακτική των Μαθηματικών)